• هرگز قبل از رویت کالا و دریافت کالا هزینه‌ای بابت آن پرداخت نکنید.
  • در صورت امکان از فروشنده فاکتور فروش دریافت نمایید.
  • وقتی قیمت بعضی اجناس کمتر از قیمت واقعی می باشد بیشتر احتیاط کنید.
  • در پرداخت مبالغ بالا سعی کنی در جاهایی این پرداخت انجام شود که امن باشد.
  • در خرید های راه دور و پستی قبل از تحویل کالا وقتی پول را پرداخت می نمایید در اصالت جنس اطمینان حاصل نمایید.
  • همیشه سعی کنید بصورت نقدی معامله کنید، چون احتمال دارد چک و سفته نقد نشود.
  • در بعضی از کالاها سعی کنید فاکتور اولیه کالا یا کارتون کالا را از فروشنده درخواست کنید.